Ifølge foreningens vedtægter skal der udsendes et forvarsel om indkaldelse til
generalforsamling.

Citat fra vedtægterne:
Forvarsel om indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af nyhedsmail,
bekendtgørelse på hjemmesiden www.frobjerg.dk og eventuel annoncering i den lokale
presse, senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Sidste frist for indkomne forslag
skal oplyses.

Generalforsamlingen afholdes:
Torsdag, den 9. marts 2023 kl. 18.00 i Frøbjerg Samlings- og Kulturhus.

Der er spisning til Generalforsamlingen.

Sidste frist for indkomne forslag:
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være foreningens formand i
hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Send eventuelle forslag til knud.moller@stofanet.dk senest torsdag, den 9. februar 2023.

Frøbjerg, den 5. januar 2023

Knud Møller
Formand