Forvarsel om indkaldelse til generalforsamling 2024

Ifølge foreningens vedtægter skal der udsendes et forvarsel om indkaldelse til generalforsamling.

Citat fra vedtægterne:

Forvarsel om indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af nyhedsmail, bekendtgørelse på hjemmesiden www.frobjerg.dk og ved udsendelse af besked til medlemmer via foreningens administrationssystem senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Sidste frist for indkomne forslag skal oplyses.

Generalforsamlingen afholdes:

Torsdag, den 14. marts 2024 kl. 18.00 i Frøbjerg Samlings- og Kulturhus.

Der er spisning til Generalforsamlingen.

Sidste frist for indkomne forslag:

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Send eventuelle forslag til km.middelfart@gmail.com senest torsdag, den 15. februar 2024.

Frøbjerg, den 15. januar 2024

Knud Møller
Formand

Læs også disse nyheder