Indkaldelse til Generalforsamling torsdag, den 14. marts kl. 18.00

Indkaldelsen indeholder dagsorden til generalforsamlingen.
Dokumentet hedder: I-GF-2024.pdf

Vedtægter for Frøbjerg Festspil – gældende fra 9. marts 2023
Dokumentet hedder: Vedtaegter-2023.pdf

Regnskab 2023 for perioden 1. januar – 31. december 2023 (til godkendelse)
Dokumentet hedder: 23-Regnskab.pdf

Budget for 2024 (til orientering)
Dokumentet hedder: 24-Budget.pdf

Bilag til punkt 6 på dagsordenen:
Debat om, og ideer til, foreningens kommende aktiviteter.
Dokumentet hedder: Udviklingsplan.pdf

Tilmelding:
Du bedes af hensyn til maden tilmelde dig senest fredag, den 8. marts kl. 12
på km.middelfart@gmail.com

Bemærk:
Generalforsamlingen er for betalende medlemmer af foreningen. Hvis du ikke har fået betalt
medlemskontingentet, så tilmeld dig til Generalforsamlingen og klar betalingen den 14. marts
inden kl. 18.

Frøbjerg, den 27. februar 2024
Knud Møller
Formand

Læs også disse nyheder