5560-fortællinger fra land og by

 

I oktober 2023 udkom bogen om Frøbjerg Festspil og mange andre emner hos Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Værket i to bind og med i alt 480 sider kan købes i Erholm Fødevaremarked, i Aarup Boghandel og hos
Aarup lokalhistoriske Arkiv.

Om Frøbjerg Festspil
De første 60 sider er om Frøbjerg Festspil gennem 40 år. Der fortælles først om de indledende
forberedelser fra 1983 og foreningens grundlæggelse i november 1984. Der er omtaler af alle forestillinger,
det daglige arbejde og en del nøglepersoner. Der er mange fotos med, og centrale aktører fra Frøbjerg
Festspil har bidraget fint med gode erindringer.

I flere af de andre kapitler er der relationer til Frøbjerg og Frøbjerg Festspil. Det gælder fx omtalen af Kerte
Amatørscene under afsnittet om Kerte, det klassiske Frøbjerg, Frøbjerg Gymnastikforening, og Frøbjerg-
Orte Friskole i afsnittet om Orte Sogn.

De 7 andre hovedkapitler
Erholm og omegn – om landboforhold i 500 år, skovhistorien bl.a. med Vagn Madsen som fortæller,
vandreruter og meget andet.

Vandløbene – især Brende Å, Ladegaards Å og Høslet-projektet. Flere mindre bække strømmer ud fra
vandskellet Frøbjerg. Så Frøbjerg er livgivende på flere måder.

De sidste 5 kapitler er flg.:
Kerte Sogn, Rørup Sogn, Skydebjerg Sogn, Orte Sogn og nye fortællinger om Aarup by. I disse kapitler er der
fortællinger om kirker, skoler, sport, små og store landbrug, håndværkere, kendte steder og bygninger,
berømte personer, en dramatisk reformationshistorie, landboreformer, historiske landsbyer og meget
andet.

 

 

 

Om bogen generelt

 

Bogen ‘5560-fortællinger fra land og by’ er på 480 sider i to bind.

Den er skrevet af Hans Walmar og udgivet i samarbejde med Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Arkivleder Aase Beyer Clausen har stået for arbejdet med billeder og bogens layout.

Bogen kan købes hos Aarup Lokalhistoriske Arkiv, Erholm Fødevaremarked og Bog & Idé i Aarup.

Læs også disse nyheder